Hanne Kjemtrup

DYNAMIC STILLNESS – Biodynamic Cranial Touch.
Af Hanne Kjemtrup

Hvad er en biodynamisk berøring? Hvordan kan noget både være dynamisk og stille? Hvordan bruges det i behandling? Hvor kommer det fra? Og hvad kan det?
Giorgia Milne fra Californien har netop været i Danmark for at gennemføre grundkurset indenfor Dynamic Stillness også kaldet Biodynamic Cranial Touch. 30 interesserede arbejdede intensivt i tre dage og efter tilbagemeldingerne at dømme, var disse dage til stor glæde, gavn og udvikling.

Nærvær møder nærvær
Det der gør Dynamic Stillness så unik er, at behandleren ”ikke gør noget”, forstået på den måde at der er ingen specifikke teknikker til forskellige problemstillinger. Behandleren eller terapeuten gør til gengæld det, at vedkommende for det første finder sin egen indre ro, sit eget meditative anker – dvs. holder sig på egen banehalvdel, læner sig ind i sig selv, er åben overfor den indre sansning i egen krop og sørger for at være fuldt og helt tilstede.
Behandlerens indre kropssans holdes vågen og åben og samtidig jordfæstet, dvs. med en helt konkret sansning af at være i egen krop og blive der.
Det gør, at man som behandler kan tage kontakt via berøringen med højeste grad af nærvær, accept, åbenhed og imødekommenhed. Et sandt møde hvor klienten kan være sig selv. Et møde hvor der er kontakt – en meget tryg kontakt netop pga berøringen – men også en kontakt hvor klienten netop kan blive i sig selv.
Den høje grad af nærvær bliver et fælles fænomen, forstået på den måde at nærværet i terapeuten giver mulighed for nærvær i klienten. Man blander sig ikke. Men nærværet forstår og inviterer til mere nærvær. Man forstærker det, at hvert enkelt menneske er i sig – og denne kvalitet formidles netop via berøringen.
Derfor gør man ikke noget. Man er bare – og berøringen er mødet.
Det betyder at klientens egen krop kan arbejde frit og i det tempo og på den måde, som er naturligt for vedkommende.
Det svarer til at blive set præcis, som den man er, blive hørt og forstået. Man kunne sige at terapeutens hænder blot er vidne, til de processer der foregår i klienten.
Berøringen giver ro, tillid og et rum at være i.

At matche
Måden hænderne lægges på kroppen på er også vigtig. Indenfor Dynamic Stillness arbejder man med begrebet Tonal Match. Dvs. tilgangen til kroppen, hændernes berøring af kroppen gøres på en måde, som matcher klienten – på en måde som klinger.
Tempoet, stedet, letheden/fastheden og i det hele taget den kvalitet, hvormed man nærmer sig berøringskontakten, tilpasses det enkelte menneske.
Som en ur-bevægelse der lander i en berøring af kroppen. Der arbejdes uden på tøjet, og de fleste berøringer er symmetriske eller befinder sig på kroppens midtlinie.
Denne måde at berøre på har sin genklang helt tilbage til befrugtningen – der hvor sædcelle og ægcelle mødes. Vi ved nu, at dette møde foregår som en dialog mellem de to celler. En respektfuld ”dans” som ender med det match, vi kalder selve befrugtningen.
Dette ur-møde har samme karakter som berøringsmødet i Dynamic Stillness – eller omvendt – enhver berøring er som en lille skabelse. Et ægte møde, fyldt med potentiale og selvom rollerne er helt veldefinerede med en giver og en modtager , er det i dette møde formidlet via berøringen at noget tredje kan opstå.
Og det er lige præcis hvad der sker. Nye indsigter, kropslige reaktioner, helingsprocesser, ideer, tanker, følelser- hvad som helst til gavn for klienten kan opstå i dette møde.

Vores iboende helbredelsesplan
Ofte holder man den samme kontakt i lang tid – op til en halv time eller mere.
Her får modtageren virkelig mulighed for at synke ind i sig selv og synke ned i kroppen. Der er så god tid, at det kan opleves uendeligt. Netop her hvor tiden både står stille og er uendelig – dvs. tiden eksisterer ikke helt – her kan kroppens selvhelbredende evner komme frem – her kan kroppen hjælpe sig selv.
Mennesket får ro, kroppen får tid og sjælelivet kan falde til ro og modtageren hviler trygt i en berøring indbegrebet af nærvær, respekt, accept og – kærlighed. En nærende kontakt fra menneske til menneske.
Menneskets iboende selvhelbredende evne kan vise sig og udfolde sig.
Flere fortæller om at mange ting sker i kroppen og i sindet under en Dynamic Stillness-behandling – ofte mere end der sædvanligvis sker i en anden slags kropsbehandling, hvor der gøres en hel masse.
Stilheden er essentiel og tydelig i en behandling, men samtidig er der en stor dynamik tilstede.
Man kunne sige at netop stilheden befordrer dynamikken. I stilheden høres alt eller mærkes alt – også dynamik. I stilheden kan dynamikken netop finde sin rette vej og sin rette måde.
På den måde er stilhed og dynamik tæt forbundne og måske to sider af samme sag – nemlig livet.
At være i ro og i bevægelse – samtidig – det er nok en af livets hemmeligheder.
Som klient mødes man i den store visdom om, at kroppen kan selv – hvis bare den får tid, rum og mulighed og netop en kontakt til et andet nærværende menneske via berøringen.
Vi kan selv, men vi kan nok ikke alene.
På mange måder kan dette synes fuldstændig enkelt, og det er det egentlig også.
Arbejdet ligger i at holde sig nærværende, ikke ”gørende”, og meditativt tilstede og derfra berøre og synke ind i den dynamiske stilhed.
Det er enkelt, men det kræver også noget.
Hvor ofte kender vi ikke til det, at vi gerne vil gøre noget, at vi har en ide om, hvad der ville være godt at gøre, at vi synes vi skal hjælpe konkret med et eller andet.
Sindet, tankerne, ideerne og måske endda ambitionerne kan næsten stå i kø, når vi møder et menneske, der efterspørger vores hjælp eller vores hænder.
Her handler det netop om at læne sig lidt tilbage, træde lidt tilbage – ikke at træde væk, men netop at træde ind i den nærværende, helende, åbne og sansende kvalitet i en selv – og derfra møde det andet menneske.
Det er ofte her, den bedste hjælp, den bedste spejling og det bedste møde opstår.
Der hvor den anden finder ind til sin egen krop, sin sjæl, sin heling og sine indsigter.

Hjertet og Sinus-Atrial knuden.
Hjertet som organ og som fænomen har i de seneste år fået meget opmærksomhed. Flere forskningsprojekter vidner om at hjertet også er et sanseorgan. Et organ der blandt andet registrerer elektromagnetiske bølger på en måde, som er hurtigere, end den måde hvorpå hjernen registrerer.
Hjertet er et meget specielt organ, som vi måske først er ved at lære rigtigt at kende og forstå.
Selve hjertet er interessant, men om muligt endnu mere interessant er området lige bag ved hjertet eller på bagsiden af hjertet. Der hvor Sinus-Atrial-knuden sidder. SA-knuden er hjertets egen ”pacemaker”.
Dette område besidder stor neutralitet og stor rummelighed. Prøver man at lande sin opmærksomhed deromme, vil der ofte indfinde sig en dyb ro og tillid. En tillid og rummelighed der kan favne og ofte forstå selv store temaer og nogle gange endda modsætninger. Området har sin egen dybe visdom.
Stedet er meget ”gammelt” forstået på den måde, at de aller første celler, der giver impuls til blodet om at have en rytmisk bevægelse i sig meget tidligt i forsterudviklingen, senere hen bliver til disse SA-knude-celler.
Disse fosterceller, som senere forvandles til SA-knuden bærer livets rytme i sig. Det er disse celler, der tidligt i fosterudviklingen sætter blodets pulserende kvalitet i gang. Man ved fra studier af fosterudvikling, at det strømmende blod i de tidlige uger har en rytmisk pulserende kvalitet, endnu før selve hjertet er dannet.
Dvs. blodet har en rytme før selve hjertet er skabt, og den rytme er igangsat af celler, som senere bliver til SA-knuden.
Så ved at lande sin opmærksomhed netop i området omkring SA-knuden, læner vi os lidt tilbage eller ind i os selv – ind i denne dybe visdom om livet – om det blod der rytmisk sættes i gang meget tidligt i vores liv.
Her er den dybe sammenhæng. Opmærksomhedsmæssigt, meditativt og kvalitativt ”kobler” vi os på blodets urrytme, man kunne sige på livets urrytme – eller livets åndedræt ved at ”være tilstede” i området bag hjertet.
Livets urrytme er naturligvis et stort ord. Men det er hvad det er – det sted hvorfra skabelse udfoldes.
Der hvor nyskabelse er mulig, hvor differentieringer kan opstå udfra et stort udifferentieret potentiale – hvor ting skabes på ny – hvor celler skabes på ny.
Der hvor nye former og dynamikker opstår – der hvor heling er en realitet, fysisk såvel som psykisk.
Det er på denne baggrund, at skabelse og heling forstås som to sidder af samme sag.

En oplevelse
Det kan være svært at beskrive Dynamic Stillness i enkle ord, man fristes til at sige, at det må opleves.
Karenlise Jensen fortæller:
”Dynamic Stillness har været meget givende for mig. Jeg er mere tilstede i kroppen og det mere vedvarende end ved andre berøringer. Jeg har fået mere ro og grounding, større åbenhed og tillid til mig selv og verden.
Mit forbrug af stærke smertestillende piller pga. spændinger i nakken efter piskesmæld er reduceret fra 2-3 pr. uge til 2 i det seneste halve år. Jeg taler mere spontant til mennesker jeg møder, taler mere åbent om mig selv, er mere nysgerrig, synger mere rent, mærker tydeligere når jeg spænder op og bliver stresset”.
Dynamic Stillness har givet mig en større tryghed, jeg kan mærke mine grænser, jeg kan trygt kigge ud i verden og bliver mere og mere mig selv.
Selve undervisningen er fantastisk. Giorgia Milne er nærværende, varm, kærlig, omsorgsfuld og meget skarp, klog og præcis i sine formuleringer”.
Dynamic Stillness kan fint stå alene, som en meget god behandlingsform, som alle kan modtage. Men den kan også være en del af øvrigt arbejde med andre mennesker.
Dog vil den altid være ren i sin form. Så snart man begynder at gøre noget teknisk eller at ville noget bestemt med sin berøring, er man ude i andre tilgange – det være sig kranio-sakrale teknikker, massageteknikker, akupressur eller andet.
Som fænomen er Dynamic Stillness unik.

Fakta-boks
Flere i Danmark er uddannede i Dynamic Stillness/Biodynamic Cranial Touch og ligeledes er en del uddannede i både Tyskland, USA og Australien.
Giorgia Milne har en fin hjemmeside www.touchofpresence.com hvor man kan læse mere om det.
Endvidere har Charles Ridley på www.dynamicstillness.com også fine beskrivelser af arbejdet og en liste over uddannede terapeuter.
På www.hannekjemtrup.dk kan man også læse om det – her kaldes det på dansk ”Den stille berøring”
Skulle man være interesseret, kan det meddeles, at Giorgia kommer til Danmark igen til februar og endvidere er hun i Hamburg flere gange om året.
Dynamic Stillness hviler på skuldrene af den kranio-sakral-terapeutiske linie fra Sutherland, Becker og Jealous, og samtidig udgør Dynamic Stillness sin helt egen tilgang til kroppen og til mennesket.
I dag uddanner Giorgia Milne i samarbejde med Charles Ridley terapeuter i Dynamic Stillness. Kurser og uddannelser foregår flere steder i verden – heriblandt Danmark.

Bøger:
Stillness af Charles Ridley
Den mänskliga organismen af Johannes W. Rohen
Sundhed kommer fra hjertet af Markus Peter

Lukket for kommentarer.