Biomekanisk KST behandling

I den Biomekaniske tilgang, fokuseres der på at ”rette” og ”korrigere”. Hvis man f.eks har en kranienerve i klemme, kan det forårsage ravage i forhold til følesans, fordøjelse, stress – listen over symptomer er lang.
Man vil undersøge for “låsninger” i bl.a kraniets knogler, og forsøge at korrigere og manipulere, om end meget blidt, så man løsner op for disse fastlåsninger. Man vil forsøge at ”gøre det skæve lige” og få knogler tilbage på deres rette plads. Låsninger og skævheder betegnes i Biomekanisk KST som ”læsioner” og dem behandler man så ved blide korrektioner og manipulering ud fra et syn om, at alting har sin rette plads for at være funktionsdygtigt.
Et andet eksempel kunne være, hvis man har slået halebenet. Halebenet ses som starten på den ene ende af rygsøjlen, og en tilsvarende kranieknogle (kaldet Vomer; sidder i næsen) som starten på anden ende. Hvis nu man har slået eller brækket halebenet, vil det påvirke hele balancen – den fysiske såvel som den psykiske, og så kan man forstille sig hvilken ravage det kan afstedkomme i systemet.
Da halebenet jo hænger sammen med Vomer, vil det ligeledes kunne påvirke hovedet – og en effekt kunne være eksempelvis snorken, bihuleproblemer, hovedpine osv. I det hele taget er opfattelsen i denne behandlingsform, at samtidigt som man kan have isolerede låsninger/læsioner, vil det have effekt ud i resten af kroppen og systemet.

I den Biomekaniske KST arbejder man med Kranio-Sakral rytmen, som er en relativt hurtig rytme af flexion og extension af hele systemet. Rytmen er forbundet med de autonome NS.
Man arbejder ligeledes med hjernehinder, og CNS.
Korrektionerne foretages i enten flexion eller ekstension. Dette mærker klienten på briksen ikke nødvendigvis noget til. Mange har stor glæde af Bio-mekanisk KST, og oplever at symptomer aftager og der kan være en umiddelbar lindring.
Den fysiske berøring i denne gren af KST bygger på den viden, at kroppen består af væske og bindevæv. (Fascier, muskler, knogler osv). Behandleren bestræber sig på at ”synke ind” til læsionen under korrektion, fremfor at ”mase” sig derind ved fysisk tryk. Deraf det blide tryk på 5 gram. Biomekanisk KST bestræber sig som sagt på at generere fri bevægelighed og balance. Min måde at behandle med Biomekanisk KST er, at afvente at kroppen selv regulerer sig. Så jeg er mere tilskuer til korrektionerne end den behandler, der manipulerer tingene på plads. Min opgave er som behandler, at forholde mig så neutral som muligt, fokuseret og lade mit eget system kommunikere med klientens system. Så jeg bliver vist vejen af klienten, og korrektionerne indfinder sig af sig selv.

Lukket for kommentarer.